haçlı seferleri ve anadolu selçuklunun özeti ve 25 soru

HAÇLI SEFERLERİ

                 Birinci Haçlı Seferi

*Haçlı seferleri önce, Pier Lermit adlı papaz yönetimindeki düzensiz birliklerin Anadolu’ya gitmesi ile başladı.Bu birlik 1. Kılıç Arslan tarafından yok edildi.Pier Leymit, güçlükle İstanbul’a kaçtı.

*Daha sonra Anadolu’ya giren asıl haçlı ordusu, başta İngiliz,Alman ve Fransızlar olmak üzere birçok Avrupa devletinin kuvvetlerinden oluşuyordu.Sayıları 500 bini geçiyordu.

*Bizansın yardımıyla Anadolu’ya giren Haçlı ordusu İznik’i ele geçirdi.Bu nedenle Selçuklu merkezi Konya’ya taşındı.

*1. Kılıç Arslan, bu orduya büyük kayıplar verdirmiştir.Anadolu’dan çıkarken Haçlı ordusundan geriya 50 bin kişilik kuvvet kalmıştır.

*Haçlılar güçlükle vardıkları Kudüs’te bir Latin krallığı kurmuştur.Urfa ve Antakya’da birer kontluk oluşturdular.

                İkinci Haçlı Seferi

*Musl Atabeyi İmadettin Zengi’nin Urfayı geri almasıüzerine 2. Haçlı Seferi başlamıştır.

*Bu sefere papnın çağrısı ile Fransa kralı 7. Lui ile Alman imparatoru 3.Konrad katıldı.

*Selçuklu Sultanı 1. Mesut bu orduyu yenilgiye uğrattı.

*Haçlılar amaçlarına ulaşamadan ülkelerine döndüler.

                Üçüncü Haçlı Seferi

*Bu sefer, Eyyubi devleti hükümdarı Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü haçlılardan alması üzerine başladı.

*Seferin öncülüğünü;Alman imparatoru Frederik Barbaros, Fransa Kralı Philip Ougust ve İngiltere Kralı Arslan Yürekli Rişer yaptılar.

*Frederik Barbaros, Konya’yı ele geçirdi.Daha sonra, Silifke suyunu geçerken boğularak öldü.

*Fransa ve İngiltere krallarıda Kudüs’ü alamadan geri döndüler.

                Dördüncü Haçlı Seferi

*Bu sefer, Bizans İmparatoru İzak Angelos yardım istemesi üzerine Kudüs yerine İstanbul’a yapıldı.

*İzak Angelos tekrar tahta geçirildi.Fakat Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleştiriliceği haberiyayılınca isyan eden Bizans halkı imparator ve oğlunu öldürdü.

*Bu karışıklıktan yararlanan Haçlılarda İstanbul’u yağmaladılar.Burada bir Ltin lrallığı kuruldu.

*İstanbul’dan kaçan Bizans hanedarı İznik’te ve Trabzon’da birer rum devleti kurdu.

*İznik Rum İmparatoru, daha sonra İstanbul’u ele geçirerek buradaki Latin İmparatorlu’ğuna son vermiştir.

                Haçlı Seferlerinin Sonuçları

*Haçlılar, seferlerinin sonlarında amaçlarına ulaşamadılar.Ele geçirdikleri yerleri daha sonra terk etmek zorunda kaldılar.

*Türklerin batı yönüne yaptıkları seferler durdu.Fakat Türkler, haçlılara karşı verdikleri; mücadele ile İslam aleminin sevgisini kazandılar.

*Avrupa’da Derebeylerin gücü azaldı.Buna karşılık merkezikrallıklar güçlendi.

*Papa ve kiliseye olan güven sarsıldı.

*Avrupalılar ilk kez karşılaştıkları pusula,barut,kağıt gibi teknik buluşları ülkelerine getirdiler.Bunun sonucunda Avrupa’da, düşünce, bilim ve sanat dalında büyük ilerlemeler oldu.

*Doğu-Batı ticareti gelişti, Akdeniz limanlar önem kazandı.

*Venedik ve Cenevizliler denizcilik ve deniz ticareti gelişti.

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ YIKILDIKTAN SONRA KURULAN BEYLİKLER

                Osmanlı Beyliği:

      Beyliğin kurucuları Osmanlı kayı boyundandır.Kayıların bir kısmı, 1. Alaeddin Keykubat döneminde Söğüt ve civarını yurt edindiler.Başlarında Ertuğrul Bey vardı.

*Ertuğrul Bey’den sonra boyun başına, beyliğe adını verecek olan küçük oğlu Osman Bey geçti.

*Osman Bey Bizans tekfurları ile savaştı.Sınırlarını Bizans yönüne doğru genişletti.1299’da bağımsızlığını ilan etti.

*Osmanlı devleti, 1 Kasım 1922’ye kadar yaşadı.Daha sonra Atatürk Anadolu’da 29 Ekim 1923’te Türkiye cumhuriyetini kurdu.

                 Karamanoğulları Beyliği:

*Karamanoğulları, diğer Türkmenlerle birlikte Anadoşu’ya geldiler.Ermenilere karşı uç bölgeleri olan İçel ve Ermenek dolaylarına el koydu.

*Karaman beyden sonra yerine oğlu Mehmet Bey geçti.

*Mehmet Bey Moğollarla savaştı.Konya’yı aldı.Türkçe’yi resmi dil olarak kabul etti.Moğollarla yaptığı bir savaşta öldü.

*Fatih’in Konya’yı almasından sonra bu beyliğe 2. Beyazid kesin olarak son verdi.

                Aydınoğulları Beyliği:

*Kurucusu Germiyanoğulları komutanlarından Aydınoğlu Mehmet Beydir.

 * Yıldırım Bayezid 1930’da Aydınoğulları Beyliği’ne son verdi ise de Ankara Savaşı’ndan sonra yeniden kuruldu.

 * Bu dönemde başta bulunan Cüneyt Bey,Osmanlı Devleti ile uzun süre mücadele etti.

*Aydınoğulları Beyliği’ne,1425’te 2. Murat tarafından son verildi.

               Candaroğulları Beyliği:

*Candaroğulları Beyliği,Selçuklu Beylerinden Şemseddin Yaman Candar tarafından Kastamonu ve çevresinde kuruldu.

*O’nun ölümünden sonra elden çıkan Kastamonu,oğku Süleyman Paşa tarafından geri alınarak merkez yapıldı.

*Süleyman Paşa,Sinop ve Safranbolu’yu alarak sınırlarını genişletti.

*Süleyman Paşa’nın ölümünden sonra beylik Sinop ve Kastamonu olmak üzere iki kola ayrıldı.

*Bu beyliğe 1461’de Fatih Sultan Mehmet son verdi.

  Anadolu’da Kurulan Diğer Türk Beylikleri:

 Karesioğulları:Balıkesir,Çanakkale dolaylarında kuruldu.

Germiyanoğulları:Kütahya,Emet ve Tavşanlı yöresinde kuruldu.

Menteşeoğulları:Muğla dolaylarında kuruldu.

Hamitoğulları:Antalya-Isparta civarında kuruldu.

Saruhanoğulları:Manisa ve yöresinde kuruldu.

Dulkadiroğulları:Maraş ve dolaylarında kuruldu.

Ramazanoğulları:Çukurova’da kuruldu.

İnançoğulları:Denizli yöresinde kuruldu.

Sahip Ataoğulları:Afyon ve çevresinde kuruldu.

Eşrefoğulları:Beyşehir dolaylarında kuruldu.

Pervaneoğulları:Sinop’ta kuruldu.

Eretna Devleti:Sivas ve Kayseri dolayında kuruldu.

Kadı Burhanettin Ahmet Devleti:Eretna Devleti yıkıldıktan sonra onun toprakları üstüne kuruldu.

 

SORULAR VE CAVAPLARI

S.1_Osmanlı beyliği nerede kurulmuştur?

Y.1_Söğüt ve çevresinde.

S.2_Karamanoğulları nerede kuruldu?

Y.2_Ermenek ve civarı.

S.3_Aydınoğulunun kurucusu kimdir?

Y.3_Aydınoğlu Mehmet Beydir.

S.4_Karamanoğullarına kim son verdi?

Y.4_2. Beyazıt.

S.5_Aydınoğulana kim son vermiştir?

Y.5_2. murat.

S.6_Candaroğlu nerede kurulmuştur?

Y.6_Kastamonu ve çevresinde.

S.7_Candaroğluna kim son vermiştir?

Y.7_Şemsettin Yemen Candar

S.8_Candaroğluna kim son vermiştir?

Y.8_F.S.M.

S.9_Karesioğlu nerede kurulmuştur?

Y.9_Balıkesir_Çanakkale.

S.10_Germiyonoğulları nerede kurulmuştur?

Y.10_Kütahya.

S.11_Menteşeoğulları nerede kurulmuştur?

Y.11_Muğla.

S.12_Hamitoğulları nerde kurulmuştur?

Y.12_Antalya_Isparta.

S.13_Saruhanoğulları nerede kurulmuştur?

Y.13_Manisa.

S.14_Dulkadiroğulları nerde kuruldu?

Y.14_Maraş.

S.15_Ramazanoğulları nerde kurulmuştur?

Y.15_Çukurova.

S.16_İnaçoğulları nerde kurulmuştur?

Y.16_Denizli.

S.17_Sahipataoğulları nerede kurulmuştur?

Y.17_Afyon ve çevresi.

S.18_Eşrefoğulları nerede kurulmuştur?

Y.18_Beyşehir dolayları.

S.19_Pervaneoğulları nerede kurulmuştur?

Y.19_Sinop.

S.20_Eretna Devleti’ni kim kurmuştur?

Y.20_Eretna Bey.

S.21_Eretna Devleti nerede kurulmuştur?

Y.21_Sivas ve Kayseri civarında kurulmuştur.

S.22_Kadı Burhanettin Devleti nerede kurulmuştur?

Y.22_Eretna Devleti yıkılınca yerine kurulmuştur.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !